Om museet

Genom att skapa Bergslagens medeltidsmuseum får vi ett verktyg att berätta vår spännande historia! Vi får ett större och tyngre besöksmål där vi skall fortsätta att betona att vetenskaplighet i forskningsfronten går att förena med spännande upplevelser.

Ett starkt besöksmål drar folk – men andra runt omkring tjänar på det. Därför är ett projekt av den här karaktären en kommunal angelägenhet. Ett Bergslagens medeltidsmuseum kan ses som en arena för entreprenörer och ideella krafter att utnyttja. Det är också enligt den här modellen som verksamheten byggs upp under 2000-talet. Vi bedömer att Bergslagens medeltidmuseum blir ett starkare varumärke som ger tydliga signaler om kvalité och innehåll, något som tidigare har varit ett problem med begreppet ”Nya Lapphyttan”.

Kunskapsturism blir allt populärare och vissa menar att turismen är på väg att bli en viktig och ny del av folkbildningen. Tillsammans med Bergslagens folkhögskola har vi således möjlighet att få ett tungt kunskaps- och utbildningscentrum i Norberg som kan tjäna hela Bergslagen! Den största delen av museet finns redan genom den breda verksamhet som har byggts upp kring Norbergs kulturmiljöer och särskilt Lapphyttan, rekonstruktion av den medeltida Lapphyttan och besökscentrum.

För mer information om Nya Lapphyttan och dess öppettider läs mer på www.nyalapphyttan.se