Doktorsavhandling i arkeologi av Ing-Marie Pettersson Jensen

Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen

Doktorsavhandling i arkeologi av Ing-Marie Pettersson Jensen

De flesta förknippar Falun med koppar och Sala med silver. Mindre känt är att Norberg redan under tidig medeltid omnämns som Mons Ferri – järnberget. Förhållandevis okänd är också den inflytelserika samhällsklass som benämndes Bergsmän. Utgrävningen av Lapphyttan, rekonstruktionen av denna världsunika medeltida masugn och efterföljande forskning visar att Norbergs gamla Bergslag tidigare än vad vi förstått var ett för landet betydande industriområde med omfattande export. Orten fick aldrig stadsprivilegier, men var likväl privilegierad och en medeltidsstad i funktionell och strukturell mening. Fakta som i dag gör att vi kan betrakta detta område som den svenska industrins vagga.

Den praktfullt utformade och rikt illustrerade doktorsavhandling som kommunens kulturmiljöchef Ing-Marie Pettersson Jensen tillsammans med branschorganisationen Jernkontoret nu publicerar är en efterlängtad pusselbit i sammanhanget. Som definitivt markerar Norbergs roll i Sveriges industrialisering.

Med en, till synes, aldrig sinande energi har ”PIM” enträget entusiastiskt och framgångsrikt bokstavligen och bildligt grävt i Bergslagens och Norbergs förgångna och har på ett smittande, pedagogiskt sätt lyckats förklara järnets betydelse och storhet genom alla tidsåldrar. En utveckling som även medfört att vi undersöker möjligheterna att permanent få hit de arkeologiska fynd som nu ligger magasinerade i Stockholm. Ambitionen är att skapa ett Bergslagens Medeltidsmuseum med Nya Lapphyttan – där dåtid – i nutid – kan möta framtid.

Boken finns att köpa á 250 kr + porto
på Besökscentrum – Nya Lapphyttan
Tel. 0223 – 290 30

Med vänlig hälsning
Ulf Öhman
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Norbergs kommun

Tel 0223- 28331
mobil 070-2803413