Järnet flyter igen efter 900 år !

Glädjen är stor vid den medeltida masugnen Nya Lapphyttan i Norberg. Efter niohundra år tappas nu åter flytande järn och slagg. Det var i samband med nedblåsningen 1981 av bergslagens sista masugn Spännarhyttan, som möjligheterna gavs att göra en omfattande arkeologisk undersökning av en av ortens äldre kända hyttplatser. Innan denna utgrävning var den allmänna uppfattningen att tekniken med hög syretillsättning, vilket ökade såväl kvalitet som kvantitet, kom med tyska bergsmän på 1400-talet. Lapphyttan invid bergsmansbyn Olsbenning, som visade sig vara en hel industrianläggning med flera byggnader, kunde dock dateras till tidigt 1100-tal. En ny referenspunkt i järnets historia som gör att man i dag talar om Norbergs gamla bergslag som Sveriges industriella vagga. Medeltidens Silicon Valley med andra ord, där gruvlig high tech skapade en utvecklingsprocess som med järnbergsbefolkningens metallurgiska know how alstrade en unik expansion.

En viktig kugge i förvaltandet av detta kulturarv med riks- och internationellt intresse är den ideella föreningen Järnet på Lapphyttan www.jarnetpalapphyttan.se vars medlemmar sköter den slitsamma driften dygnet runt under den årliga tvåveckorsperiod som framställningen pågår.

Lämna en kommentar