Nya Lapphyttan

Nya Lapphyttan är redan i dag ett medeltida besöksmål och kommer vara en viktig del i det nya medeltidsmuseet. Nya Lapphyttan är en rekonstruktion av en medeltida hyttplats där man kan uppleva medeltida järnframställning och smide. Här får du berättelsen om ett sätt att göra järn som var nytt för tusen år sedan –men som…

Läs mer

Bergslagen made Sweden

Bergslagen är Sveriges industrivagga och här i Norberg börjar berättelsen om hur ”Bergslagen made Sweden”. I Norberg i Bergslagen med starka rötter i medeltiden skapas nu ett interaktivt och modernt Medeltidsmuseum som tar sin utgångspunkt i det redan befintliga besöksmålet Nya Lapphyttan. Detta plats berättar om järnets 1000-åriga historia och vilken betydelse det har haft…

Läs mer

En museivision tar form

Varför skall alla fynd från utgrävningen av Lapphyttan ligga magasinerade i Stockholm – när de skulle kunna visas permanent hos oss i Norberg! Vi skapar utifrån den breda verksamhet som finns idag på Nya Lapphyttan och besökscentrum Bergslagens medeltidsmuseum. Visionen är att lägga till en byggnad där vi kan visa originalföremål från utgrävningen av Lapphyttan.…

Läs mer

Årets industriminne och Olaus Magnus djur och figurer

15 oktober, 2013

Olaus Magnus land

På Bergslagens medeltidsmuseum har Olaus Magnus djur och figurer från hans historia om de nordiska folken fått en fristad.

Årets industriminne

Lapphyttan i Norbergs kommun – som är en del av Bergslagens medeltidsmuseum – tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2013 för epokgörande forskningsinsatser, återtagande av praktisk kunskap och nyskapande arbete för att levandegöra medeltida storskalig järnhantering. Utmärkelsen gäller såväl den ursprungliga hyttplatsen som rekonstruktionen vid Nya Lapphyttan.

Doktorsavhandling i arkeologi av Ing-Marie Pettersson Jensen

18 mars, 2013

Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen

Doktorsavhandling i arkeologi av Ing-Marie Pettersson Jensen

De flesta förknippar Falun med koppar och Sala med silver. Mindre känt är att Norberg redan under tidig medeltid omnämns som Mons Ferri – järnberget. Förhållandevis okänd är också den inflytelserika samhällsklass som benämndes Bergsmän. Utgrävningen av Lapphyttan, rekonstruktionen av denna världsunika medeltida masugn och efterföljande forskning visar att Norbergs gamla Bergslag tidigare än vad vi förstått var ett för landet betydande industriområde med omfattande export. Orten fick aldrig stadsprivilegier, men var likväl privilegierad och en medeltidsstad i funktionell och strukturell mening. Fakta som i dag gör att vi kan betrakta detta område som den svenska industrins vagga.

Den praktfullt utformade och rikt illustrerade doktorsavhandling som kommunens kulturmiljöchef Ing-Marie Pettersson Jensen tillsammans med branschorganisationen Jernkontoret nu publicerar är en efterlängtad pusselbit i sammanhanget. Som definitivt markerar Norbergs roll i Sveriges industrialisering.

Med en, till synes, aldrig sinande energi har ”PIM” enträget entusiastiskt och framgångsrikt bokstavligen och bildligt grävt i Bergslagens och Norbergs förgångna och har på ett smittande, pedagogiskt sätt lyckats förklara järnets betydelse och storhet genom alla tidsåldrar. En utveckling som även medfört att vi undersöker möjligheterna att permanent få hit de arkeologiska fynd som nu ligger magasinerade i Stockholm. Ambitionen är att skapa ett Bergslagens Medeltidsmuseum med Nya Lapphyttan – där dåtid – i nutid – kan möta framtid.

Boken finns att köpa á 250 kr + porto
på Besökscentrum – Nya Lapphyttan
Tel. 0223 – 290 30

Med vänlig hälsning
Ulf Öhman
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Norbergs kommun

Tel 0223- 28331
mobil 070-2803413

Järnet flyter igen efter 900 år !

13 september, 2012

Glädjen är stor vid den medeltida masugnen Nya Lapphyttan i Norberg. Efter niohundra år tappas nu åter flytande järn och slagg. Det var i samband med nedblåsningen 1981 av bergslagens sista masugn Spännarhyttan, som möjligheterna gavs att göra en omfattande arkeologisk undersökning av en av ortens äldre kända hyttplatser. Innan denna utgrävning var den allmänna uppfattningen att tekniken med hög syretillsättning, vilket ökade såväl kvalitet som kvantitet, kom med tyska bergsmän på 1400-talet. Lapphyttan invid bergsmansbyn Olsbenning, som visade sig vara en hel industrianläggning med flera byggnader, kunde dock dateras till tidigt 1100-tal. En ny referenspunkt i järnets historia som gör att man i dag talar om Norbergs gamla bergslag som Sveriges industriella vagga. Medeltidens Silicon Valley med andra ord, där gruvlig high tech skapade en utvecklingsprocess som med järnbergsbefolkningens metallurgiska know how alstrade en unik expansion.

En viktig kugge i förvaltandet av detta kulturarv med riks- och internationellt intresse är den ideella föreningen Järnet på Lapphyttan www.jarnetpalapphyttan.se vars medlemmar sköter den slitsamma driften dygnet runt under den årliga tvåveckorsperiod som framställningen pågår.

Nyinvigning lockade många Norbergbor

12 september, 2012

Lördagen den 1 september förvandlades området kring Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg till en riktig tidsmaskin där broar slogs från medeltid till nutid mot vår gemensamma framtid. Från 1 september kallas området och verksamheten vid Nya Lapphyttan och besökscentrum Bergslagens medeltidsmuseum. Visionen är att kunna ta ”hem” originalfynden från Lapphyttan som nu ligger i ett magasin i Stockholm. Hyttbacken var i anslutning till starten på årets järnframställning fylld av aktörer med aktiviteter för alla ådrar. Kulning & kosånger, roliga pyssel i Barnens Bergslag, ostprovning & kalvdans, film & berättarsmedja, bibliotekets bokbord som gästades av barnboksförfattarinnan, Sonja Hulth, Buthodans av Noll Corpus, medeltida musik av Detlev Briese, presentation av: släktforskarföreningen Engelbrekt, Föreningen järnet på lapphyttan, Atlas Copco, Seco Nordic & ny utbildning till gruvarbetare, Öppna hus & servering på hembygdsgården, visning av mjölkredskap från olika tider, med mera. Totalt kunde över femhundra besökare räknas in under de tre timmar arrangemanget varade.

Döparedagen – den 1 september

31 augusti, 2012

Landshövding Ingemar Skogö inviger den 1 september Bergslagens medeltidsmuseum, det nya namnet på området och verksamheterna knutna till Nya Lapphyttan och besökscentrum. Årets två veckor långa järnframställning startar denna dag. Mellan kl 12-15 pågår en lång rad aktiviteter på området exempelvis invigning av en lekskulptur, Berättarsmedja, Barnens bergslags tidsresa med pyssel, Bhutodans, presentation av företag i stålbranschen och den nya gruvarbetarutbildningen.

Samlarföremål i en bodelning

I Bergslagen finns det många personer med ett stort intresse för museiföremål och samlarföremål. Den som hänger sin fritid åt att köpa in värdefulla föremål är ofta mån om att dessa ska bli kvar över tid. I den här artikeln redogör vi för hur du kan säkerställa att dessa föremål inte ingår i en eventuell bodelning enligt sambolagen eller äktenskapsbalken. Som ingår samtliga i rättsområdet familjerätt.

Det är långt ifrån alla som känner till att antika föremål och andra samlarföremål kan komma att ingå i en bodelning. I svensk familjerätt finns det regler om bodelning i både sambolagen och äktenskapsbalken. Dessa regler kan innebära att föremål som du har köpt på auktion, köpt på en utförsäljning som ett museum anordnat eller köpt på en loppmarknad kan komma att ingå i en bodelning vid en separation.

Samlarföremål ingår i en bodelning om du är gift – om ni inte upprättar äktenskapsförord. Familjerätten menar

Om du är gift och sedan skiljer dig så är utgångspunkten att all makarnas egendom ska slås ihop, sedan görs ett avdrag för makarnas skulder och sedan delas överskottet lika mellan er båda. Det innebär att även samlarföremål som du köpt för egna pengar ska ingå i bodelningen. Om du inte vill att föremål som du har köpt för samlarändamål ska ingå i en bodelning så bör du och din maka ingå ett äktenskapsförord innan äktenskapet påbörjas när ni föreskriver att samla ihop föremålen ska utgöra din enskilda egendom.

Samlarföremål ingår vanligtvis inte vid bodelning enligt sambolagen

Om två sambos separerar så ingår vanligtvis inte samlarföremål i bodelningen. I bodelningen ingår bara sambornas gemensamma bostad och bohag, exempelvis möbler och liknande, som har införskaffats för det gemensamma hemmet. Med bohag menas möbler och liknande som används för gemensamt bruk, samlarföremål hör vanligtvis inte dit.