Årets industriminne och Olaus Magnus djur och figurer

Olaus Magnus land

På Bergslagens medeltidsmuseum har Olaus Magnus djur och figurer från hans historia om de nordiska folken fått en fristad.

Årets industriminne

Lapphyttan i Norbergs kommun – som är en del av Bergslagens medeltidsmuseum – tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2013 för epokgörande forskningsinsatser, återtagande av praktisk kunskap och nyskapande arbete för att levandegöra medeltida storskalig järnhantering. Utmärkelsen gäller såväl den ursprungliga hyttplatsen som rekonstruktionen vid Nya Lapphyttan.

Doktorsavhandling i arkeologi av Ing-Marie Pettersson Jensen

Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen

Doktorsavhandling i arkeologi av Ing-Marie Pettersson Jensen

De flesta förknippar Falun med koppar och Sala med silver. Mindre känt är att Norberg redan under tidig medeltid omnämns som Mons Ferri – järnberget. Förhållandevis okänd är också den inflytelserika samhällsklass som benämndes Bergsmän. Utgrävningen av Lapphyttan, rekonstruktionen av denna världsunika medeltida masugn och efterföljande forskning visar att Norbergs gamla Bergslag tidigare än vad vi förstått var ett för landet betydande industriområde med omfattande export. Orten fick aldrig stadsprivilegier, men var likväl privilegierad och en medeltidsstad i funktionell och strukturell mening. Fakta som i dag gör att vi kan betrakta detta område som den svenska industrins vagga.

Den praktfullt utformade och rikt illustrerade doktorsavhandling som kommunens kulturmiljöchef Ing-Marie Pettersson Jensen tillsammans med branschorganisationen Jernkontoret nu publicerar är en efterlängtad pusselbit i sammanhanget. Som definitivt markerar Norbergs roll i Sveriges industrialisering.

Med en, till synes, aldrig sinande energi har ”PIM” enträget entusiastiskt och framgångsrikt bokstavligen och bildligt grävt i Bergslagens och Norbergs förgångna och har på ett smittande, pedagogiskt sätt lyckats förklara järnets betydelse och storhet genom alla tidsåldrar. En utveckling som även medfört att vi undersöker möjligheterna att permanent få hit de arkeologiska fynd som nu ligger magasinerade i Stockholm. Ambitionen är att skapa ett Bergslagens Medeltidsmuseum med Nya Lapphyttan – där dåtid – i nutid – kan möta framtid.

Boken finns att köpa á 250 kr + porto
på Besökscentrum – Nya Lapphyttan
Tel. 0223 – 290 30

Med vänlig hälsning
Ulf Öhman
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Norbergs kommun

Tel 0223- 28331
mobil 070-2803413

Järnet flyter igen efter 900 år !

Glädjen är stor vid den medeltida masugnen Nya Lapphyttan i Norberg. Efter niohundra år tappas nu åter flytande järn och slagg. Det var i samband med nedblåsningen 1981 av bergslagens sista masugn Spännarhyttan, som möjligheterna gavs att göra en omfattande arkeologisk undersökning av en av ortens äldre kända hyttplatser. Innan denna utgrävning var den allmänna uppfattningen att tekniken med hög syretillsättning, vilket ökade såväl kvalitet som kvantitet, kom med tyska bergsmän på 1400-talet. Lapphyttan invid bergsmansbyn Olsbenning, som visade sig vara en hel industrianläggning med flera byggnader, kunde dock dateras till tidigt 1100-tal. En ny referenspunkt i järnets historia som gör att man i dag talar om Norbergs gamla bergslag som Sveriges industriella vagga. Medeltidens Silicon Valley med andra ord, där gruvlig high tech skapade en utvecklingsprocess som med järnbergsbefolkningens metallurgiska know how alstrade en unik expansion.

En viktig kugge i förvaltandet av detta kulturarv med riks- och internationellt intresse är den ideella föreningen Järnet på Lapphyttan www.jarnetpalapphyttan.se vars medlemmar sköter den slitsamma driften dygnet runt under den årliga tvåveckorsperiod som framställningen pågår.

Nyinvigning lockade många Norbergbor

Lördagen den 1 september förvandlades området kring Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg till en riktig tidsmaskin där broar slogs från medeltid till nutid mot vår gemensamma framtid. Från 1 september kallas området och verksamheten vid Nya Lapphyttan och besökscentrum Bergslagens medeltidsmuseum. Visionen är att kunna ta ”hem” originalfynden från Lapphyttan som nu ligger i ett magasin i Stockholm. Hyttbacken var i anslutning till starten på årets järnframställning fylld av aktörer med aktiviteter för alla ådrar. Kulning & kosånger, roliga pyssel i Barnens Bergslag, ostprovning & kalvdans, film & berättarsmedja, bibliotekets bokbord som gästades av barnboksförfattarinnan, Sonja Hulth, Buthodans av Noll Corpus, medeltida musik av Detlev Briese, presentation av: släktforskarföreningen Engelbrekt, Föreningen järnet på lapphyttan, Atlas Copco, Seco Nordic & ny utbildning till gruvarbetare, Öppna hus & servering på hembygdsgården, visning av mjölkredskap från olika tider, med mera. Totalt kunde över femhundra besökare räknas in under de tre timmar arrangemanget varade.

Döparedagen – den 1 september

Landshövding Ingemar Skogö inviger den 1 september Bergslagens medeltidsmuseum, det nya namnet på området och verksamheterna knutna till Nya Lapphyttan och besökscentrum. Årets två veckor långa järnframställning startar denna dag. Mellan kl 12-15 pågår en lång rad aktiviteter på området exempelvis invigning av en lekskulptur, Berättarsmedja, Barnens bergslags tidsresa med pyssel, Bhutodans, presentation av företag i stålbranschen och den nya gruvarbetarutbildningen.

Ny logotyp

Den nya logotypen är en viktig del i identiteten av Bergslagens medeltidsmuseum. Den ska förstärka tidsperioden och järnets betydelse för utvecklingen av Bergslagen. Bergslagen är ”Sveriges industrivagga” och är en symbol för framväxten av ett modernt samhälle. Färgerna i logotypen förstärker medeltiden som en färgstark och expansiv period med influenser från utlandet genom ökad handel , framväxandet av städer och nya samhällsklasser. De oregelbundna ränderna symboliserar kulturlager och människans driftighet. Den blå färgen är vattnet, grön är skogen, gul är elden, röd är glödande järn och slagg, brun är timmer och kulturlager, och den grå – järnet.

Barnens Bergslag

Var med och tillverka din egen käpphäst , svärd och sköld. Rid sedan iväg på riddaräventyr vid gruvlaven, där du kan gå på upptäcktsfärd. Låt hästen vila medan du tillverkar och sjösätter din fina barkbåt. Klä ut dig i medeltida kläder och testa hur ett vattenhjul fungerar. Under sommaren har en tidsresa i Barnens Bergslag  genomförts på tre platser i norra Västmanland. Medeltiden har man kunnat uppleva på Nya Lapphyttan, 1800-talet i Halvarsviken och tidigt 1900-tal i Virsbo. Under de två första helgerna i september blir det några extra tidsresedagar med medeltida pyssel i samband med järnförsöket på Nya Lapphyttan.

Läs mer om tidsresan på www.barnensbergslag.se

En museivision tar form

Varför skall alla fynd från utgrävningen av Lapphyttan ligga magasinerade i Stockholm – när de skulle kunna visas permanent hos oss i Norberg! Vi skapar utifrån den breda verksamhet som finns idag på Nya Lapphyttan och besökscentrum Bergslagens medeltidsmuseum. Visionen är att lägga till en byggnad där vi kan visa originalföremål från utgrävningen av Lapphyttan. Vi vill också vidga perspektivet och berätta hela Bergslagens medeltida historia – vardagsliv – religion – handel – utlandskontakter och mycket mer. Förstudiearbetet kring en museibyggnad pågår och visionen är att byggnaden står här 2015.

Bergslagen made Sweden

Bergslagen är Sveriges industrivagga och här i Norberg börjar berättelsen om hur ”Bergslagen made Sweden”. I Norberg i Bergslagen med starka rötter i medeltiden skapas nu ett interaktivt och modernt Medeltidsmuseum som tar sin utgångspunkt i det redan befintliga besöksmålet Nya Lapphyttan. Detta plats berättar om järnets 1000-åriga historia och vilken betydelse det har haft för utvecklingen av Sverige som industrination.